Garantia produselor

PROMPT DIGITAL COMPANY S.R.L., vine in sprijinul clientilor nostri fideli, ocazie cu care, in vederea clarificarii unor aspecte de natura legislativa, incidenta, face precizari sprijinitoare pentru intelegerea si aprofundarea unor termeni si conditii, astfel:

1.LEGEA nr. 449 / 2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora;

2.ORDONANTA nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor.

 Legea nr. 449 / 2003

Prezenta lege reglementează aspecte privind vânzarea produselor, inclusiv a celor executate la comandă, şi garanţiile asociate acestora, în vederea asigurării protecţiei consumatorului.
În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:
1. consumator – orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în cadrul contractelor care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;
2. produs – bun material mobil a cărui destinaţie finală este consumul sau utilizarea individuală ori colectivă. Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi bunurile vândute în urma confiscărilor, în cadrul procedurii de executare silită sau pe baza unui alt act emis de autorităţile judecătoreşti, apa şi gazele care nu sunt ambalate într-un volum limitat sau într-o cantitate fixă şi energia electrică;
3. vânzător – persoana fizică sau juridică autorizată, care, în cadrul activităţii sale, comercializează produse în condiţiile unui contract încheiat cu consumatorul;
4. garanţie – orice angajament asumat de vânzător sau producător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

5. garanţia comercială – orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în
cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
6. garanţia legală de conformitate – protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;
7. reparare – în caz de lipsă de conformitate, aducerea unui produs la conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare;
8. viciu ascuns – deficienţa calitativă a unui produs livrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscută şi nici nu putea fi cunoscută de către consumator prin mijloacele obişnuite de verificare.

 Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare.

 Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

1. corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;
2. corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;
3. corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;
4. fiind de acelaşi tip, prezintă parametri de calitate şi performanţe normale, la care consumatorul se poate aştepta în mod rezonabil, date fiind natura produsului şi declaraţiile publice privind caracteristicile concrete ale acestuia, făcute de vânzător, de producător sau de reprezentantul acestuia, în special prin publicitate sau prin înscriere pe eticheta produsului.
Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate de consumator.

O masura reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie.
O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.

Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp, stabilită de comun acord, în scris, între vânzător şi consumator, luânduse în considerare natura produselor şi scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Coletele trimise de catre expeditor trebuie sa fie ambalate intr-un mod care sa protejeze produsul de factorii ce pot duce la deteriorarea acestuia pe toata durata transportului.De asemenea, se recomanda ambalarea coletului astfel incat sa corespunda greutatii si formei continutului. Ambalajul trebuie sa protejeze continutul astfel incat sa nu poata fi deteriorat prin presiune sau manipulari succesive.

             Garantia acopera transportul produselor catre si inapoi de la serviceul autorizat,  insa nu acopera si asigurarea produselor. Costurile de transport vor si suportate doar in cazul in care solicitarile sunt fondate; in cazul in care produsele nu prezinta nici un defect sau se incadreaza intr-una din situatiile mai jos prezentate, costurile de transport vor fi suportate de catre client. Se recomanda utilizarea produselor conform indicatiilor de utilizare inscrise in manualul de utilizare al produsului.
               Situatiile de mai jos vor duce la pierderea garantiei:

  • deteriorarile termice, mecanice, plastice ale produselor, datorate incendiilor, accidentelor sau neglijentei in utilizare, prezenta urmelor de contact cu lichid sau alte substante, urme de oxidare datorate folosirii in locuri cu abur sau umiditate excesiva, praf in exces, urme de arsuri, crapaturi, sparturi.
  • interventii asupra produselor executate de catre persoane neautorizate de vanzator, furnizor, importator sau producator, lipsa sau deteriorarea sigiliilor sau inscrisurilor producatorului sau vanzatorului de pe produse; lipsa sau deteriorarea seriilor de fabricatie; desigilarea echipamentelor sau componentelor sigilate de vanzator, furnizor, importator sau producator; pierderea certificatului de garantie sau a actului de achizitie
  • produsul nu a fost folosit in conformitate cu instructiunile descrise in manualul de utilizare sau pentru scopul pentru care a fost creat; produsul nu a fost folosit cu accesorii sau consumabile originale
  • modificarea sau completarea datelor din certificatul de garantie; orice modificare facuta trebuie insotita de catre semnatura si stampila.

             ORDONANTA nr. 21 /1992

          Prevederile prezentei ordonanţe se aplică la comercializarea produselor noi, folosite sau recondiţionate şi a serviciilor destinate consumatorilor, cu excepţia produselor care se comercializează ca antichităţi şi a produselor necesar fi reparate sau recondiţionate pentru a fi utilizate, cu condiţia ca operatorul economic să informeze cumpărătorul despre aceasta.
            Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care, utilizate în condiţii normale, pot pune în pericol viaţa, sănătatea sau securitatea consumatorilor.
             Se interzic producerea, importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.
            In cazul in care un produs aflat in termenul de garantie se defecteaza, iar termenii prezentati mai sus nu au fost incalcati, procedura este urmatoarea:
* Completeaza formularul de garantie, aflat in coletul care insoteste produsul;
* Produsul va trebui trimis prin curier FAN COURIER / SAMEDAY; 
* Coletul sa contina produsul ambalat cat mai bine, de preferat in ambalajul original si cu accesoriile complete, precum si toate actele cu care a fost insotit initial  (factura si certificat de garantie) fara de care nu putem lua in considerare garantia.
Cumpara Avantajos
Cumpara Avantajos
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart